KEMAN EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Keman Eğitimi : Keman, yaylı çalgılar ailesinin sırasıyla kontrbas, viyolonsel, viyolanın dört telli olan en küçük üyesidir.  Akort sesleri pesten tize (kalından inceye) sol, re, la ve mi’dir. Akort, armoniyi sağlayan seslerin uygun halde birleşmesi için gerekli olan ayarlama işlemine denir.  Keman yayına arşe denir ve arşede yapay veya gerçek at kılı kullanılmaktadır. Arşeyi düzgünleştirmek ve sesi güzelleştirmek amacıyla kıllara reçine adı verilen madde sürülür. Reçine bala benzeyen sarı renkli katı bir maddedir.

Kemanın ilk örnekleri “Milano, Brescia, Mantova ve Venedik kentleri arasında kalan kuzey İtalya’nın Padana Ovası”ında(s.107) görülmüş olduğu kayıtlara geçmiştir. Şimdiki görünümüne ise 17. Yüzyıl dolaylarında ulaşmıştır.

Keman, Rönesans’ da oluşmaya başlamıştır, Barok döneminde çalgının niteliksel özellikleri can bulmuş, klasik dönemde büyük ölçekli tür ve biçimlerine kavuşmuş, Romantik dönemde duygusal anlatımın en uçlarında kadar ilerlemiş ve Çağdaş dönemde ise yeni arayışlar içinde olduğu ve ayrıca bu yönüyle de bakıldığında her dönem aktif olarak besteciler tarafından kullanılmış olduğu söylenebilir.

Keman Eğitimi Ders içeriği:

Keman Kursu : Doğru vücut postürü oluşma, keman tarihini başlangıçtan günümüze tanıtma, enstrümanı doğru tutuş, parmak egzersizleri, nota öğrenimi ve parça hazırlayıp çalma olarak özetlenebilir. Alanında donanımlı, pratik yeterliliğe sahip uzman kadromuz ile ister hobi amaçlı ister akademik amaçlı, disiplin çerçevesinde bizlerle güven içinde bu yolculuğa çıkabilirsiniz.